Indertårn – stabilisator og arbejdsstation

I midten af byggepladsen er der nu etableret et 30 m højt tårn. Tårnet er midlertidigt og skal bruges til at stabilisere elementerne fra hovedstrukturen og som arbejdsstation under montagen. Efterhånden som der bygges mere på hovedstrukturen, vil det midlertidige tårn blive højere og højere. Faktisk vil indertårnet blive 45 m før udsigtstårnet bliver det.

Når Tårnet er færdigbygget, fjernes det midlertidige tårn igen og stålet genbruges til andre aktiviteter på Camp Adventure, som vi løfter sløret for på et senere tidspunkt.